GDCK Krapina

Važniji dokumenti

E-mail

Ovdje možete pronaći dokumente vezane za pravnu i drugu regulativu rada društva. Svi dokumenti su u tzv. pdf formatu te Vam je za njihovo čitanje potrebito da skinte neki od besplatnih pdf čitača- preporčamo Acrobat Reader -  zadnju verziju možete pronaći na linku http://get.adobe.com/reader/

1. Zakon o HCK

2. Statut HCK

3. Statut Gradskog društva Krapina