GDCK Krapina

Pravo na pristup informacijama

E-mail Ispis PDF


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Krapina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Krapina:

-          poštom na adresu: Frana Galovića 7d, 49 000 Krapina

-          putem telefona na broj: 049/371-141

-          na fax broj: 049/371-141

-          elektroničkom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Krapina možete skinuti na ovom linku

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf 234kb)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)


Izvješća

- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijma za 2015. /580 kb, PDF/