GDCK Krapina

Ustroj društva

E-mail Ispis PDF

Tijela Gradskog društva Crvenog križa Krapina u 2013. - 2017. godini

 Skupština (23 člana):  

Viktor Belošević, Dragica Ferjanić, Mirjana Laginja, Stjepan Peček, Stjepan Poljak, Robert Potočki, Željko Sitar, Vesna Škrlec, Antun Vučilovski, Stjepan Puškar, Stjepan Kovačec, Ivana Vešligaj, Ana Kranjčec, Sanja Mrzlečki, Margareta Šošić, Božidar Herceg, Alojz Vincelj, Martina Živičnjak, Franjo Vučilovski, Marija Hostić, Slavica Rihtar, Ksenija Jurinjak, Tatjana Brodar-Poslončec.

   Odbor:

  • Dragica Ferjanić
  • Mirjana Laginja
  • Stjepan Puškar
  • Vesna Škrlec
  • Božidar Herceg
  • Margareta Šošić
  • Sanja Mrzlečki

 Predsjednica: Dragica Ferjanić

Potpredsjednici: Mirjana Laginja i Vesna Škrlec

Nadzorni odbor:

   - Verica Pernjek, predsjednica,

   - Nada Petek, član i

   - Marija Laginja, član.

 

 Komisija za rad s mladeži:

   - Mirjana Laginja, predsjednica,

   - Vesna Škrlec, član i

   - Ivana Vešligaj, član.

 

  Komisija za DDK:

     - Mirko Brodar, predsjednik,

     - Božidar Herceg, član i

     - Viktor Belošević, član.

 

  Komisija za prvu pomoć i zdravstveni odgoj

    - Marijetka Starjački, predsjednica

    - Margareta Šošić, član

    - Brankica Poslon, član

 

  Komisija za socijalni rad

    - Krešimir Vidović, predsjednik

    - Marija Hrupački, član

    - Sanja Mrzlečki, član

 

  Komisija za službu traženja i Ženevskih konvencija

    - Marija Laginja, predsjednica

    - Ksenija Jurinjak, član

    - Ivana Merkaš, član

 

  Komisija za suradnju

    - Stjepan Puškar , predsjednik

    - Davor Šimunović, član

    - Dragica Ferjanić, član

 

Zastupnici u Skupštini DCK KZŽ: Mirjana Laginja, Ksenija Jurinjak i Valentina Hanžek

Zastupnik u Skupštini HCK: Davor Šimunović